• Chính sách đại lý mới 01/09/2016

Chính sách đại lý mới 01/09/2016

 1. Quyền lợi:

Đại diện độc quyền tỉnh là người đại diện và thay mặt Công ty phân phối sản phẩm và quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ khu vực mình phụ trách, giải quyết các khiếu nại của khách hàng v.v… nên được xem như là nhân viên làm việc chính thức của BẢO SƠN, vì thế ngoài tiền lời bán hàng do mỗi cá nhân lỗ lực đạt được ra còn được hưởng các quyền lợi sau:

 1. Được Công ty đóng bảo hiểm hàng tháng:

Được Công ty đóng bảo hiểm theo đúng qui định của Nhà nước nhưng qui ra tiền mặt và chuyển cho các đại diện để tự đóng bảo hiểm cho mình.

Cụ thể:

 • Trường hợp đạt sản lượng bán hàng thực tế đạt từ 50% mức sản lượng khoán tối thiểu trở lên được Công ty trích 32,5% trên mức lương tối thiểu cao nhất vùng 1 là 4 triệu để đóng BHXH, HHYT, BHTN cho đại diện.
 • Trường hợp đạt sản lượng bán hàng thực tế đạt từ dưới 50% mức sản lượng khoán tối thiểu trở xuống được Công ty trích 24,5% trên mức lương tối thiểu cao nhất vùng 1 là 4 triệu để đóng BHXH, HHYT, BHTN cho đại diện và thời gian hưởng tối đa chỉ được 3 tháng.
 • Ví dụ: Sản lượng khoán tối thiểu là 300 sản phẩm và đại diện bán thực tế đạt:
 • Từ 150 sản phẩm trở lên thì tiền đóng bảo hiểm = 4 triệu * 32,5% = 1.300.000 đ/tháng.
 • Từ dưới 150 sản phẩm trở xuống thì tiền đóng bảo hiểm = 4 triệu * 24,5% = 980.000 đ/tháng và tối đa được chi trả trong 3 tháng liên tiếp
 1. Được Công ty trả lương cứng hàng tháng:

Ngoài tiền đóng bảo hiểm hàng tháng, đại diện được Công ty trả lương cứng cho hoạt động bán hàng khi đáp ứng đủ điều kiện được trả lương cứng.

Điều kiện để được Công ty chi trả lương cứng cho hoạt động bán hàng khi đại diện bán hàng vượt mức sản lượng tối thiểu qui định theo địa bàn mà đại diện quản lý.

Mức lương cứng được trả = 4 triệu * (Tổng sản lượng/mức sản lượng tối thiểu qui định - 1) và mức tối đa được chi trả là 4 triệu đ/tháng.

Ví dụ:

 • Sản lượng tối thiểu qui định là 300 sản phẩm/tháng.
 • Sản lượng bán hàng trong tháng đạt 500 sản phẩm, thì

Tiền đóng bảo hiểm = 4 triệu * 32,5% = 1.300.000 đ/tháng.

Lương cứng = 4 triệu * (500/300 - 1) = 2.666.667 đ/tháng

Trường hợp sản lượng đạt bằng hoặc lớn hơn 600 sản phẩm/tháng (tức đạt bằng hoặc lớn hơn 2 lần sản lượng khoán tối thiểu) thì lương cứng cũng sẽ vẫn là 4 triệu/tháng. Từ mức sản lượng vượt hơn hai lần mức sản lượng khoán tối thiểu sẽ chuyển sang hình thức thưởng vượt sản lượng qui định tại mục 3 của chính sách này.

 1. Thưởng do vượt sản lượng qui định:

Ngoài tiền đóng bảo hiểm, lương cứng được Công ty chi trả, đại diện còn được thưởng khi đáp ứng đủ điều kiện được thưởng vượt sản lượng khoán,

Điều kiện thưởng:

 • Khi đại diện bán hàng đạt vượt mức sản lượng khoán tối thiểu từ 2 lần trở lên thì sẽ được Công ty thưởng do vượt mức sản lượng bán.
 • Mức thưởng được tính bằng 10% trên giá vốn hàng bình quân đại diện lấy vào cho mỗi sản lượng vượt.

Mức thưởng = (Tổng sản lượng bán – Sản lượng khoán tối thiểu*2)*Giá vố bình quân*10%

Ví dụ:

 • Sản lượng tối thiểu khoán là 300 sản phẩm.
 • Sản lượng thực tế bán đạt 900 sản phẩm, giá vốn bình quân cho toàn bộ sản phẩm là 170 ngàn đồng/sản phẩm thì:

Tiền đóng bảo hiểm    = 4 triệu * 32,5%                                = 1.300.000 đ/tháng.

Lương cứng                                                                            = 4 triệu/tháng

Tiền thưởng                = (900 – 300*2) * 170.000 * 10%      = 5.100.000 đồng.

Giá vốn sản lượng bình quân = (S1*G1 + S2*G2 + …. + Gn*Sn)/(S1 + S2 + …..+ Sn)

Trong đó:

S: là sản lượng của từng loại sản phẩm.

G: là giá vốn của từng loại sản phẩm đại diện lấy vào.

 1. Các chế độ thưởng khác:
 • Được thưởng vào các ngày lễ, tết của đất nước. Mức thưởng được quyết định trong từng trường hợp cụ thể khi ban lãnh đạo Công ty xét thấy là cần thiết và không ảnh hưởng đến chi phí hoạt động kinh doanh chung của Công ty.
 • Được thưởng khi đạt giải nhất (1 giải), giải nhì (2 giải), giải khuyến khích (3 giải) trong các cuộc thi lấy ý tưởng về quảng cáo.

Stt

Giải thưởng sử dụng

Mức chi trả

1

Giải nhất: 01 giải

5 triệu đồng

2

Giải nhì: 02 giải

2 triệu đồng

3

Giải khuyến khích: 03 giải

500 ngàn đồng

 

Lưu ý trong việc lấy ý tưởng quảng cáo:

 • Công ty không chịu trách nhiệm về những ý tưởng quảng cáo bằng hình ảnh, nội dung bài viết trong các cuộc thi do đại diện toàn quyền các tỉnh đã đạt giải.
 • Trường hợp khi đưa những hình ảnh nội dung này lên quảng cáo mà vi phạm đến tác quyền của một bên thứ 3 nào đó hoặc bị một ai đó kiện về việc đạo lại ý tưởng hình ảnh, nội dung v.v… thì giải thưởng sẽ bị tước danh hiệu, bị phạt gấp đôi số tiền thưởng đồng thời người vi phạm này phải có thư xin lỗi đến tác giả có sự phê duyệt của Công ty. Trường hợp bên thứ ba đòi tiền vi phạm tác quyền theo luật định thì người đạt giải phải chi trả phần chi phí này.
 1. Về khách hàng:
 • Khu vực tỉnh độc quyền: Được chuyển toàn bộ khách đại lý và khách lẻ trong khu vực mình quản lý từ Đinh Giang và Fanpage chính của BẢO SƠN.
 • Khu vực khai thác chung toàn hệ thống: Việc chuyển khách thực hiện theo hình thức xoay vòng cho những đại diện có online trong ngày. Lưu ý: Việc chuyển khách chỉ thực hiện với những đại diện online trong ngày, không thực hiện với những đại diện offline.
 1. Về sử dụng hình ảnh, bài viết, các Clip về sản phẩm:

Được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, bài viết, các Clip về sản phẩm do BẢO SƠN thực hiện hoặc từ các đại diện hoặc đại lý bán lẻ khác trên toàn quốc để quảng cáo bán hàng trên trang của mình.

 1. Nghĩa vụ:
  1. Nghĩa vụ đầu tiên và quan trọng nhất của đại diện độc quyền Tỉnh là việc sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty trong việc đưa ra các ý tưởng về phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, các chính sách nhằm thu hút lượng khách hàng mục tiêu và đạt được điều đó.
  2. Bảo mật các thông tin về hoạt động sản xuất, bán hàng của Công ty.
  3. Trực tiếp quản lý hệ thống bán lẻ thuộc Tỉnh mình phụ trách và chịu trách nhiệm về việc đào tạo các Đại lý bán lẻ để các bạn nhanh chóng nắm bắt được việc kinh doanh online, các thủ thuật để chiếm được thị trường nhằm cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác hoặc sản phẩm tương tự. Chịu trách nhiệm liên đới toàn bộ các lỗi do các đại lý dưới quyền mình kiểm soát.
  4. Khi thực hiện kinh doanh trên trang cá nhân, đại diện độc quyền tỉnh bắt buộc phải thay đổi lại giao diện mới mang hình ảnh và thương hiệu và logo BẢO SƠN trên trang bìa của mình. Cụ thể:
 • Tên cá nhân: Là tên thật của các bạn khi khai báo lập trang cá nhân, mục này để trên đầu
 • Tên thương  hiệu: Quản lý kinh doanh hệ thống BẢO SƠN khu vực …., mục này để dòng thứ 2.
 • Số điện thoại liên lạc trực tiếp: Để số điện thoại cá nhân, mục này để hàng thứ 3.
 • Trang bán hàng của Công ty: Là fanpge bán hàng chung của Công ty, mục này để hàng thứ tư.
 • Số hotline của Công ty: ……, mục này để hàng thứ năm
 • Ví dụ:

 1. Đảm bảo doanh số khoán tối thiểu hàng tháng được giao theo khu vực mình phụ trách.
 2. Xây dựng chính sách để áp dụng cho hệ thống bán buôn và bán lẻ thuộc quyền mình quản lý dựa trên những chính sách qui định ở mục Chính sách cho Đại lý bán buôn và Chính sách cho Đại lý bán lẻ.
 3. Lưu ý:
 • Đại diện có thể lấy nguyên chính sách về Đại lý bán buôn và Đại lý bán lẻ đã được xây dựng ở đây để áp dụng.
 • Hoặc có thể xây dựng lại nhưng phải đảm bảo theo hướng tăng nhiều quyền lợi hơn cho Hệ thống bán buôn và bán lẻ phía dưới chứ không được bớt đi những quyền lợi của họ đã được qui định trong những chính sách đã được qui định ở đây.

 

 1. Giới hạn không gian tương tác, hạn mức sản lượng qui định, mức giá, các điều kiện để được công nhận trở thành Đại diện độc quyền tỉnh và một số điều khác:

 

 1. Giới hạn không gian tương tác:

Đại diện độc quyền tỉnh bị giới hạn phạm vi hoạt động trong địa giới tỉnh mình phụ trách và hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh các đại diện độc quyền được khai thác chung cũng như các tỉnh chưa có quản lý kinh doanh chính thức và bất kể không loại trừ một ai được phép bán buôn trong địa bàn tỉnh mà đại diện kinh doanh quản lý khu vực đó.

 1. Hạn mức sản lượng (sản lượng khoán):

Sản lượng khoán được qui định riêng theo từng khu vực mỗi đại diện phụ trách và có ba hạn mức cụ thể ứng với mỗi nấc thang quyền lợi mà đại diện được hưởng đó là:

 • Hạn mức sản lượng tối thiểu: Là hạn mức mà tại đó đại diện được Công ty chi trả tiền đóng Bảo hiểm hàng tháng.
 • Hạn mức sản lượng hưởng lương cứng: Là hạn mức mà bắt đầu tại đó đại diện được Công ty chi trả mức lương cứng cho hoạt động bán hàng của mình.
 • Hạn mức sản lượng được thưởng: Là hạn mức mà bắt đầu tại đó đại diện được Công ty thưởng do vượt mức sản lượng hàng đã bán được theo qui định.

Hạn mức này là không cố định và có thể được thay đổi hàng tháng hoặc hàng quí trong năm, vào đầu mỗi tháng hoặc quí trong năm Công ty sẽ công bố các hạn mức khoán này để đại diện làm căn cứ thực hiện.

Điều kiện để trở thành đại diện độc quyền tỉnh:

 • Là cá nhân hoặc tổ chức có uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động bán hàng online hoặc ofline
 • Phải có đạo đức trong bán hàng, đặt quyền lợi của hệ thống đại lý bán lẻ và khách hàng lên trên hết, không làm tất cả là vì đồng tiền.
 • Có kỹ năng bán hàng, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có kỹ năng quản lý nhất định trong hoạt động bán hàng.
 • Có tâm huyết và mong muốn gắn bó lâu dài cùng BẢO SƠN.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp.
 • Trường hợp khi BẢO SƠN tuyển dụng đại diện độc quyền tỉnh mà không sử dụng các đại lý bán buôn hoặc bán lẻ hiện đang có cho một hoặc nhiều tỉnh thì đại diện phải trải qua thời gian thử việc cùng hệ thống BẢO SƠN:
 • Ít nhất là 1 tháng trở lên và có mức sản lượng bán lẻ đạt tối thiểu 40 hộp sản phẩm cho riêng một loại hoặc chung cho cả 3 loại hoặc là 120 sản phẩm trong trường hợp tạo được đại lý phân phối lẻ cấp 2
 • Hoặc đã qua hai tháng thử việc và có mức sản lượng bán lẻ đạt tối thiểu 30 hộp sản phẩm cho riêng từng loại loại hoặc chung cho cả 3 loại là 90 sản phẩm cho trường hợp tạo được đại lý phân phối lẻ cấp 2.
 • Trường hợp đại lý bán buôn hoặc bán lẻ được xét duyệt trở thành đại diện độc quyền tỉnh khi độc quyền tỉnh nghỉ hợp tác với hệ thống BẢO SƠN phải là đại lý có mức sản lượng bán hàng tốt nhất của khu vực đó với mức bình quân đạt tối thiểu từ 50% sản lượng khoán tối thiểu qui định cho tỉnh đó trở lên trong suốt thời gian làm việc cùng hệ thống BẢO SƠN, việc xét duyệt được thực hiện theo thứ tự từ cao xuống thấp.
 1. Những điều đại diện được làm và không được làm:
 • BẢO SƠN không cấm đại diện kinh doanh các mặt hàng khác để tăng thêm thu nhập nhưng không được phép kinh doanh các sản phẩm cùng loại hoặc tương tự mà BẢO SƠN đang bán
 • Sản phẩm cùng loại là sản phẩm có thành phần và tác dụng chính hoặc tên gọi tương tự như của BẢO SƠN nhưng thuộc một nhãn hàng khác hoặc của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ BẢO SƠN bán Gel tam mỡ thì độc quyền tỉnh không được phép bán kem hoặc Gel tan mỡ của một nhãn hàng khác nữa, đặc biệt là của đối thủ cạnh tranh.
 • Sản phẩm tương tự là sản phẩm có thành phần chính khác với BẢO SƠN nhưng có tác dụng gần giống với BẢO SƠN nhưng thuộc một nhãn hàng khác hoặc của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: BẢO SƠN bán kem dưỡng trắng da thì độc quyền không được phép bán những sản phẩm như muối tắm trắng hay thảo mộc dưỡng trắng v.v...
 • Trường hợp không hợp tác cùng BẢO SƠN nữa thì phải bàn giao lại hệ thống đại lý khu vực mình phụ trách cho người mới thay thế hoặc bàn giao lại cho quản lý của Công ty để tuyển dụng lại đại diện.

Lưu ý: Vì chính sách này là ra sau khi các đại diện độc quyền tỉnh đang kinh doanh các mặt hàng khác nên:

 • Trường hợp đại diện đã kinh doanh các mặt hàng cùng loại hoặc tương tự BẢO SƠN thì vẫn tiếp tục được phép kinh doanh những mặt hàng đó nhưng không được phép tiếp tục phát triển thêm các mặt hàng cùng loại hoặc tương tự khác ngoài những mặt hàng đã kinh doanh.
 • Trường hợp đại diện chưa kinh doanh thì tuyệt đối là bị cấm trong mọi trường hợp.
 1. Các trường hợp bị tước quyền là đại diện độc quyền tỉnh:
 • Tiết lộ bí mật của hệ thống BẢO SƠN cho đối thủ cạnh tranh hoặc cho một bên thứ ba nào đó để họ sử dụng nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh với BẢO SƠN.
 • Trường hợp:
 • Đại diện chỉ quản lý một tỉnh duy nhất: Khi chỉ đạt đến dưới 50% mức sản lượng khoán tối thiểu liên tục trong 3 tháng sẽ bị tước quyền là đại diện tỉnh.
 • Đại diện quản lý từ 2 tỉnh trở lên: Khi chỉ đạt đến mức dưới 50% mức sản lượng khoán tối thiểu liên tục từ 2 tháng trở lên sẽ bị tước quyền từng tỉnh cho đến khi bị tước quyền hoàn toàn là đại diện tỉnh.
 • Trường hợp đại diện có mức bình quân/tháng cho cả năm ở mức dưới 50% sản lượng khoán tối thiểu hàng tháng hoặc để chết sản lượng liên tiếp trong 2 tháng thì không kể là đại diện quản lý một tỉnh hay nhiều tỉnh cũng đều bị tước quyền là đại diện tỉnh.

Trong các trường hợp bị tước quyền là đại diện độc quyền tỉnh khi không đạt doanh số khoán tối thiểu qui định thì được chuyển xuống làm đại lý bán buôn khu vực tỉnh đó và chịu sự thử thách cùng các đại lý bán buôn hoặc bán lẻ khác để quay lại vị thế là độc quyền tỉnh.

 • Thường xuyên gây gổ, cãi chửi nhau với đại diện khác trong hệ thống gây mất đoàn kết và chia rẽ trong hệ thống. Trong trường hợp này quản lý hệ thống sẽ lấy ý kiến biểu quyết của toàn hệ thống về việc có tước quyền đại diện hay không mà ko đơn phương đưa ra quyết định một mình nhằm đảm bảo quyền lợi cho đại diện.
 • Bán sản phẩm khác cùng loại hoặc tương tự với BẢO SƠN của một bên thứ ba nào đó hoặc của chính đối thủ cạnh tranh, trong trường hợp là bán cho đối thủ cạnh tranh thì không kể là bán sản phẩm gì cũng đều bị tước quyền đại diện.
 1. Các trường hợp bị phạt khi vi phạm:

Phạt chỉ là hình thức cuối cùng BẢO SƠN áp dụng để các đại diện tuân thủ đúng các qui định của hệ thống, hình thức phạt cũng được xử lý theo hướng hạn chế tối thiểu thiệt hại mà các đại diện phải gánh chịu. Cụ thể:

 • Trường hợp các đại diện không đạt doanh số khoán tối thiểu hàng tháng ngoài việc bị nhắc nhở còn bị phạt theo mức cụ thể sau:

Số tiền phạt = 4 triệu * (1 - sản lượng thực tế đạt được/ mức khoán tối thiểu)

Ví dụ: mức khoán tối thiểu là 300 sản phẩm nhưng thực tế chỉ đạt 200 sản phẩm thì mức phạt sẽ là:

Tiền phạt = 4 triệu * (1-200/300) = 1.333.333 đồng.

 • Trường hợp bị nhắc nhở do vi phạm các qui định của hệ thống từ lần thứ 2 trở đi, thì mỗi lần vi phạm thêm sẽ bị phạt 1 triệu đồng/lần và tối đa đến lần thứ 5 sẽ bị tước quyền là đại diện độc quyền tỉnh chuyển xuống làm đại lý bán lẻ, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị loại khỏi hệ thống BẢO SƠN không được tham gia bán hàng trong hệ thống nữa. Việc nhắc nhở vi phạm sẽ được thông báo chung trong toàn hệ thống để mọi người biết và thể hiện chính kiến của mình trong trường hợp này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đại diện, tránh trường hợp sự lạm quyền của quản lý trong việc xử  lý kỷ luật.
 • Trường hợp đại lý phía dưới dại diện vi phạm những điểu cấm của Công ty thì đại diện cũng liên đới chịu trách nhiệm và mức phạt là 1 triệu đồng cho lỗi tiết lộ bí mật hoạt động kinh doanh của BẢO SƠN và là 500 ngàn đồng/lần cho những lỗi vi phạm bị nhắc nhở từ lần thứ 3 trở đi.
 • Trường hợp Công ty có thưởng vào các ngày lễ, tết của đất nước mà đại diện có vi phạm trong những tháng này thì không phân biệt là vi phạm lần đầu hay lần thứ mấy đều bị tước quyền nhận thưởng.

Ngoài ra còn có các thông tin chính sách cho các cấp khác Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp thông tin bên dưới.

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đóng gói BẢO SƠN

Tên tiếng anh: BAO SON Packing and Trading Service Co. Ltd

Hình thức sở hữu: Công ty TNHH một thành viên

Người sở hữu và đại diện theo pháp luật: Bà ĐINH THỊ GIANG

Điện thoại :  0868 614 093 - 0868 719 076

Website : http://www.myphambaoson.com.vn

Nhà phân phối chính thức: http://www.myphambaoson.vn - http://myphambaoson.com

Địa chỉ công ty: 2A/62 Bạch Đằng, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

GPĐK kinh doanh số: 0313527690 ngày 19/09/2016 thay đổi lần 2. 

Về đầu trang
Facebook
--------------------------------------------------->